« Ga terug   Print

Monumentendeskundige van de welstandscommissie

Gemeente Huizen | Huizen | HBO | Parttime | Sluit 2018-10-23

De gemeente Huizen zoekt per 1 januari 2019 Monumentendeskundige van de welstandscommissie. Ben jij die ervaren restauratie-architect, die beschikt over kennis van de geschiedenis van de bouwkunst?
Monumentendeskundige van de welstandscommissie
Per 1 januari 2019

Huizen is een gemeente met een grote diversiteit in bebouwing: het oude dorp met beschermde dorpsgezichten, voor- en naoorlogse woningbouw, villawijken en bebouwing gesitueerd aan havens en de randen van het Gooimeer. In het oude dorp en de villawijken staan 40 rijksmonumenten, 167 gemeentelijke monumenten en diverse karakteristieke panden. Huizen heeft rond de 42.000 inwoners. Momenteel wordt de welstandsnota herzien.

Wat ga je doen
Het gemeentebestuur wint adviezen in bij de welstandscommissie, tevens erfgoedcommissie, over aanvragen die monumenten betreffen, bouwplannen in de beschermde dorpsgezichten. Ook worden adviezen ingewonnen over ruimtelijke en welstandsaspecten van ingediende bouwplannen en binnenstedelijke planontwikkelingen.

De commissie bestaat uit vier personen: drie architectleden en een burgerlid. Van de drie architectleden is er ten minste één gespecialiseerd in de monumentenzorg en één is voorzitter. De commissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

De commissie vergadert om de drie weken, op donderdagmiddag. Een vergadering duurt gemiddeld drie uur.

Wat breng je daarvoor mee
Je bent als architect geregistreerd in het Architectenregister en werkzaam als restauratie-architect, beschikt over kennis van de geschiedenis van de bouwkunst, de ontwikkelingen in de architectuurhistorie, de bouwtechniek en de hedendaagse architectuur. Je hebt goede kennis van historische detaillering en gevoel voor de karakteristiek en de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Huizen. Je beschikt over analytisch vermogen om de plannen en hun effecten op het monument of de omgeving snel te kunnen doorzien en je beschikt over kwaliteiten om je oordeel begrijpelijk, tactvol en overtuigend te vertolken.

Wat bieden wij jou
Je ontvangt een vergoeding van € 96,00 bruto per uur vergadertijd en een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km. Enige inleestijd is in eigen tijd, overeengekomen werkzaamheden buiten de vergaderuren en noodzakelijke werkbezoeken worden vergoed.

De benoeming geschiedt door burgemeester en wethouders van Huizen voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar.

Wil je meer informatie?
Nadere informatie over Huizen en de welstandsnota 2012 kun je vinden op de website van de gemeente www.huizen.nl. Specifieke informatie over de welstandscommissie kun je krijgen bij de secretaris van de commissie, Henk Jongsma, telefoonnummer 035-52 81505.

Wil je reageren?
Heb je belangstelling en wil je reageren? Dat kan tot en met 23 oktober 2018, uitsluitend via het online sollicitieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer op deze functie